Tapsana.com | Gözleg sahypasy açyldy!

[url=http://www.tapsana.com/][img]http://www.tapsana.com/images/mt.png[/img][/url]

Türkmen saýtlarynda gözleg üçin täze sahypa açyldy - [url=http://www.tapsana.com/]Tapsana.com[/url]

Tapsana.com gözleg motory "Türkmenistan, türkmen, türkmençilik" ýaly temalara degişli saýtlarda, islegiňize görä gözleg ýöredip gerekli n...

Dowamy »

1832 9
Köneler, 11 years ago


Amerikan Uniwersitetinde Okamak Bolanok!

Salam gadyrly agzalar.

Bu tomus, Türkmenistana baran bar okuwçylar Milli Bilim Institudynda talyplyk şahadatnamalaryna pechat urduryp, woenkomatdan kepilnama alyp, migracionna tabşyrmalydylar. Bu zady, "Hökümet talyplaryn nirede okayandygyny bilmek isleyar", diyip anlasan bolar, yöne kabir uniwersitetlerde okayan talyplaryn daşary yu...

Dowamy »

1416 9
Köneler, 11 years ago


Durmushyn manysy name?

salam gadyrly agzalar.

adamzat dorali bari hemme kishin aklynda bu sorag yashayar: "durmushyn manysy name? name uchin yashamaly?"

hemme pilosopylar bu soragyn jogabyny tapjak bolup yashapdyr. hemmesi bu soraga durli jogaplar beripdirler.

durmushyn manysy:

- mejnun uchin soymek
- ald...

Dowamy »

1928 9
Köneler, 12 years ago


Hytayda tasin piramidalar

hytayda tasin piramidalar tapylypdyr.

\"tapylypdyr\" diymek yalnyş bolar, sebabi hytayoziklar ol piramidalar hakda önem bilyardiler, yöne dünyaden gizlejek bolupdyrlar.

sputniklardan çekilen suratlar arkaly başga döwletlerem bu piramidalaryn bardygyny öwrendi.1994 yylynda Hartwig Hausd...

Dowamy »

1720 5
Köneler, 13 years ago


Nakyl düzmeşek

Salam gadyrly agzalar. Daway nakyl düzelin.

Ine men birinji nakylym:

\"Sabyr ajy, sony süyji; dagy yykar onun güyji.\"

Dowamy »

1993 26
Köneler, 13 years ago