habarlarda okadym; Şinjanda, (hytayda yaşayan türki halk uygurlaryn awtonom döwleti) demonstrasiya bolupdyr we , başda uygurlar köçede tutan hytayly halky uryalar, yençyaler, sonra bolsa; hytayly polisiya gelip bomba zat oklayar; we netije 140den köp uygur ölyar; kabirleri bolsa 500i hem geçyandir diyip çaklayar.. başga name habar? anyrda okayan türkmenlerem bolaymaly.. internedi kesipdirler öydyan, şon üçin belki girip bilmezlerem; yene-de hytayyn başga yerindakiler habar berseler, begenerdim..

Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir