bu tomus türkmenistanda wagt geçirmage gowyja yerler açylypdyr.. 1njisi ady belli awaza; ilkinji gezek türkmenistanda adam şekilli peydaly akmermerli jaylara pul goyuldy. geljekde özüni ödap bilayjek zada pul berildi. inşalla şeyle bolar. 2njisi ilkinji gezek türkmenistanda rally geçer. kazan-aşgabat aralygynda. ol 5 sentyabrdan 13 sentyabra çenli dowam edyar. we şol töwereklerde; rallynyn yoly, gazagystandan krasnowodsk şaherine, sonra balkanabada geler anyrdan bolsa türkmenistanyn merkezi obasy derweze şaherine, we anyrdanam aşgabat şaherine çenli gidip sonlanar. sizin nahili joşgunlarynyz bar? :) rally üçin. http://www.silkwayrally.com/ girip bilersiniz.

Köneler, Ga1taman tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir