welayatlar we tire taypa barada

bizde name üçin men marly, sen ahally, o daşhowuzly meselesi bar?
name üçin welayatlaryn ady öne çykyar?
name üçin tire taypa öne çykarylyar?
name üçin biri başgasyny işe alanda tiresine ya da welayatyna seretyar? Name üçin yanyna adam yygnayar?
Sowet döwründe welayatlar nama göra bölündi ya da welayatlar bizi bölmek üç...

Dowamy »

1809 30
Köneler, 11 years ago


türkmenistan'daky misyonerlik hakynda

google'da türkmenistan diyip surat gözledip otyrkam gabat geldim,mana biraz "tasin" geldi...Dear friends!

Almost a year ago I was writing to ask for your help with the Turkmenistan mission.

First of all, I want to say THANK YOU! Thanks so much to every one of you for your prayers, though...

Dowamy »

7776 22
Köneler, 12 years ago