internette kabir saytlarda özbegistanda, kabirlerinde bolsa türkmenistanda diylip görkezipdirler, maps.google.com-a göra bolsa tajigistanda Darvaz,Derveze diyen obada gaz gözleglerinde yer çöküp oyuk emele gelya, zaherli gazlar atmosfera garyşmasyn diyip kövegi bomba atyp yaryalar, gazlar ot alya we aydyşlaryna göra 35 yyldyr söndürüp bilmandirler suratlar we wideo

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir