Salawmaleykum agzalar we okyjylar. Sag amanmysyňyz? 1-njidenä bu saýtyň ýene işläp başlanyny bilmek örän begendirdi. Adam sany azrak ekeni.(bu hakynda soňrak) 2-njiden SD memory card-y(köçe dilinde çip diýilýär) ulanyp ýördüm welin birden format etmeseň ulanyp bolanok diýip dur. Içindäki zatlaram wajyp. Näme etmeli? Recover programmalaryň bardygyny bilýän welin hemmesem tölegli. Mugt ulanyp bolýany ýokmyka? Eger Mary welaýatynda oňaryp bilýän ussa bilýän bolsaňyz paýlaşaweriň. Minnetdar!

Tehnologiýa, Hotdog tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir