Berginiz 7 manatdan kop bolmoly dal


Tmcelliñ düybünde işleýänlermi, ýa şol tmcelliñ başga işgärleriniñ hat-sowatsyzlygymy bilemok welin şol ýerde ünsüñizi bir zada sowmakçy.
Ine meselem 7 manada çenli karz alyp bolyar tmcelldan. Şonda yedi manatdan geçensoñ köplenç aljak bolup barlap göryäñ welin ''Siziñ berginiz 7 manatdan ybarat. Ynamdar tolege rugsat edilmeyar. Berginiz 7 manatdan kop bolmoly dal'' diýip ýazylan duýduryş gelýär. Aslynda şol añlatmanyñ ahyryndaky ''bolmoly'' söz bolmaly diýlip ýazylýar dälmi? Ýa men ýalñyşýarynmy!?
Bellik: Şuny barlap görenleriñiz barmy ýa ünsem bereñizokmy? :-)
Men ýaly karz alyp ýaşap göreñizokmy ýa!? :-)

Sorag-jogap, Jeksparro tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir