Turkmenistanyn ykdydysadyyetini karzlashdyrmagyn esasy ayratynlyklarynyn biri bolup karzlaryn duzuminde Tm-nyn merkezi bankynyn karzlarynyn payyny yokary bolmagydyr. 2006-njy yylyn Alp-Arslan ayynyn 1-i yagdayyna ykdysadyyete gonukdirilen karzlaryn mocberi 16569.9 mlrd manada den bolup duryar. Solaryn 42.6%-ni tm-nyn merkezi bankynyn milli manatdaky karzlary tutyar. Bu karzlar yurdun ykdysadyyetinin ileri tutylyp osdurilyan pudaklaryna yenillikli sertlerde (pes goterim derejede) berilyar. Olaryn hataryna yurdun oba hojalyk (o/h) pudagyny gaytadan isleyan senagat, dokma senagaty, we basgalar giryar. Dowlet tabsyrygyny yerine yetirmekde o/h onumleri ondurjilere pes goterimli karzlaryn berilmegi uly ykdysady goldawdyr. karendeciler tarapyndan onum ondurmek u/n cykarylyan cykdajylaryn 50% mocberi tolenyar.

Köneler, Wepa tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir