talyplar bilen sheyle bir tans etsek diyyana uysupjik :) aydim aydyan oglan mendirin (yone sakgalym yokdyr) gyzam harmandali (:

Köneler, serahsi tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir