SALAMLAR BİLEN MEN MALİK hazir sapphire bolup girip basladym.forumy tazelapsiniz habarym yokdy.her sapar giremde bir gyzyn abort bolmandygy ucin kakasyna dostlaryna eden minnetdarcylygy yazylyp duryady.her sapar okap yene yapyadym.sonabaka gelmegi goydum.yene de sol gyz hakda okaryn diyip.bir gun gozum dusdi.malik bolup girjek boldum veli hasabat alyndy diyip yadylar.ay bolupdyr diyip voobse da gelmani goydum.son tmolymp taky nickim bilen gireyin diydim. sag aman oturanmysynyz millet!?? mana hosgeldin diyjek tapylmazmy:P

Köneler, sapphire tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir