Prosta tak

Salam gadyrly talyp we talyp bolmayan dostlarym.sag aman oturanmysynyz?
menem kopden bari barik agza hatda in zoor döwürlerinden bari.yöne son girmegi bes edipdim.ine teswirler yapylaly bari menem içim gysyp talyplara seredişdiren bolyan.göryan weli bari hem kan ugry yok yaly.ya göwnümemi??

tanamayanlar bar bolsa men Rainman a...

Dowamy »

2157 140
Köneler, 13 years ago


I\'m Back

anhada men geldim!!
Salamalik gadyrly ildeşlerim we dostlarym!!
sizin yanynyza tazeden gelmekden hoşal bolup uçjak bolyan!!
elimden geldigiçe indi gelip durjak!!
siz hem meni goldarsynyz diyip umyt edyan!!

Dowamy »

2454 8
Köneler, 16 years ago