Ispaniýaň Kardoba klubynyň ýolbaşçysy Gonzales Şu gün agşamky oýnaljak oýundan öň Messini şikaýat edip türmä saldyrjakdygyny degişme äheňinde aýtdy. Real Betise salan iki goly bilen Gerd Mýülleriň 40 ýyllyk rekordyny täzelän Messini şeýle ýol bilen saklaýmasaň başga ýol bilen saklatmajagyny aýtdy. Barselona şu gün agşam Aşgabat wagty bilen sagat 00:00-da Ispaniýaň Kubogynyň oýunlarynda Kardoba bilen duşuşar. Çyndyr öýdäýmäň, Gonzalesiň Messini öwdügidir.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir