Barselona 2-2 Real. ilkinji gol Ronaldo Ine-de dünýä futbolynyň janköýerlerine "Futbol şeýle oýnalýar" diýen ýaly edip, futbol şou-ny milliardlarça tomaşaça seretdiren El-Klassiko oýny, has dogrysy Messi-Ronaldo oýny hem öten agşam sagat 01:00 golaýlary tamam boldy. Futbol hakynda gürrüňem etjek däl. Barselonalylar Messini öwer, Realçylar Ronaldony. Ýöne oýun gaty tolgundyryjy ýagdaýda geçdi. Bizem pursatdan peýdalnyp bu oýna hem öz çaklamalammyzy goýduk. Hany, göreliň, Jemi 4 turdan soň agzalaň eýýeleýän orunlary nähilikä!!! Hää, biraz garaşyň! Ilki şu suratdaky Talyplar.com-yň agzalaryna üstünlik arzuw edýän Futbolçyny tanaýalyň!

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir