Hoş sagboluň, sagamanja baryň barjak ýeriňize! :) Içim gysdy, edere iş tapmadym.

Köneler, Amanmyratgeldisapargulynazardurdymuhammet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir