Hich zat ozunden- ozi doremeyar!...?

filasofiya (pelsepe) sapagydy. men sapaga biraz gija galyp geldim. mugallymam kainat ve butin janly-jandarlar ozunden ozi peyda boldy, ony hich kim yaratmady. ol bir tebigatyn kanuny diyip, talyplara gurrun beryadi we men mugallymyn sozuni bolup:
- sorag bersem bolyarmy eduard konstantinovich! diyip yuzlendimem velin, jan boldy. eger-de men...

Dowamy »

2735 152
Köneler, 8 years ago


Mekdep sistemasy

Salam talyplar comun agzalary! Gurgunmysynyz?
Bilyan bolsanyz dunyade orta mekdep sistemasy her yerde her hili.
Mysal uchin dunyanin 197-dovletinin, 60-synda Orta mekdep 8 -yyl okalyan eken. 130-yda 9-12-yyl aralygy okalyar. Galan 7-si 13-14 yyl okalyar.

Dowamy »

1265 7
Köneler, 8 years ago


Dunyade ilkinji universitet

Salam! Talyplar comun agzalary!
Men onurak size " dunyade ilkinji universitet nirede ve nachinji yylda achylypdyr" diyen sorag bilen yuzlenipdim. Sizden dogry jogap alyp bilmandim.
Dogry jogaby: ilkinji universitet italiyada 1084-nji yylda achylypdyr!

Dowamy »

743 0
Köneler, 8 years ago


Men taze agza gurruni goyaly!

Salam agzalar! Gurgunmysynyz?
Sizden ullakan hayyshtym bar. Gayrat edip "men taze agza, meni aranyza goshun" diyip blogy doldurup tema achmasanyzman! Giriversenizlan aradan kowyan yok hooow! Yagny " gayrat sizden, alkyshlamak bizden" govurak temalara garashyas!

Dowamy »

1145 25
Köneler, 8 years ago


Bilyaniniz bar bolsa!

Salavmaleykym talyplar.comun agzalary! Nahili yagdaylarynyz govumy? Menin sizden kichirak hayyshtym bardy. Eger gyn gormeseniz turkmenlerin nache sayty bar? Bilyaniniz bar bolsa yazayynda!
Men bilyan saytyma talyplar.com bilen ertir.comy bilyan. Yalnyshmasam urkmenlerin 11-sany sayty bolmaly diyip eshidipdim. Bilyaniniz bar bolsa yazayynd...

Dowamy »

1057 7
Köneler, 8 years ago


T>D ooooooooooooo

*Bambuk agajy 24 sagadyn dowamynda 3metre cenli osup bilyar.
*Amerikan lukmanlary bir yylyn dowamynda 13tonna golay altyny dis goymak u.n harclayarlar.
*Watikanda 1983-nji yylda bir caga hem dunya inmandir.
*Her yylda dunyade 567 milliard towuk yumurtgasy iyilyar.
*Adam omrunin dowamynda 40tonna durli azyk onumlerini iy...

Dowamy »

1015 9
Köneler, 8 years ago


Shwetsariyanyn ahvaly

şvetsariyanyn hokumeti ahyry "banklaryn yerzeminlerine ve yapyk arhivlerine aralashmaga rugsat edyan"kanun proektini tayyarlady.
gechen german -covet urshy dovrunde, italyanyn 25 tonna gyzyly edil yer yuvudan yaly bolayypdyr. "ol gyzyllar meşhur shvetsariya banklaryna çoken bolaymasa...." diyip hem rimde kelle dovyarler. şwetsariyanyn dash...

Dowamy »

1365 19
Köneler, 8 years ago


Tasinlikler dunyasi

*gretsiyanyn milli marshy (gimni) 158 setirden ybaratdyr, shonyn uchin ol dinleyjileri irizyar.
*adaty ynsan gynananda 0% bolan zozinofil, donuz iyenlerde 90% artyp, trishin ve shona menzesh kesellerin yuze chykmagyna sebap bolyar.
*oxfort universiteti tarapyndan gechirilen 3-yyllyk bir dernevin netijesinde, ishsiz adamlar ishleyanle...

Dowamy »

1279 7
Köneler, 8 years ago


Menin boyum nacheka?

elinizin orta barmagynyň uzynlygyny olchan, sonra 19-a kopeldin. Netijede, oz boyunuzyn uzynlygyny alarsynyz, bilersiniz.

Dowamy »

1566 37
Köneler, 8 years ago


Butin yer yuzunin beyik shahsyyetinin anyklanmagy

Amerikan alymy Maykl hart kompyuterin usti bilen dunyade in belent shahsyyeti anyklamak boyuncha barlag gechiripdir.dunya dorap, in meshhur diyilyanlerin yuzlerchesi goshulan bu barlagyn netijesinde kompyuter "dunyade in uly shahsyyet muhammet Peygamber" diyen jogaby beripdir. Ozide barlag birnache gezek gaytalap, jogapher gezek hem shol bir jogap...

Dowamy »

990 8
Köneler, 8 years ago


Osmanly dovletinin ayratynlyklary.

salavmaleykym talyplar comun agzlary! Men osmanly dovleti barada tasinlikler okadym, okan zadymy sizin bilen paylashmak isledim.
*osmanly dovletinin dovurunde metjitlerde "sadaka sandygy" bolyar eken.Ichinde kop mukdarda pul bolan bu sandygyn yanyna adamlar yeke-yekeden girip, kabirleri pul atar, ka bir matachleri hem gerejigini alar ekenle...

Dowamy »

1428 17
Köneler, 8 years ago


Polit ekonomika sapagyna girmaga komek edin!!!!

salavmaleykum talyplar comun agzalary shu vagt profesor bizden burin dunyanin politikasynyn osushuni sorady, bizem internetdan,gazet-jurnaldan tapanja maglumatymyz bilen sapaga girdik ve ovrenen zatlarymyzy gurrun berdik ve birazyrak chekeleshdik.Indiki sapaga chenli her kim oz yurdunun osushuni gurrun bermeli diydi.Gayrat edip sizem bilenje zadyny...

Dowamy »

1320 13
Köneler, 8 years ago


Turkmenistanyn saylovy

Turkmenistanda saylov gidip durmish habarybyz yokmy? kim saylandyka? tazelik bolsa yazyshdyrayyn.eger gyn gormeseniz!

Dowamy »

1025 6
Köneler, 9 years ago


Sputnik

salam talyplar comun agzalary eshiden tazeliklerimi sizin bilen paylashmagy makul bildim.

Habarlara gora 2014-yylda Turkmenistandan kosmosa ugradyljagy barada Fransuz Thales Internotional guramasy bilen Turkmenistan halkara kantrol telekomunikatsiya sistemalarynyn gurulmagy barada turkmenistanyn mnisterligi gol chekdi.
...

Dowamy »

1004 9
Köneler, 9 years ago


Oz dushunjaniz.

salavmaleykum talyplar comyn agzalary.

asyl ynsan vezipesini,pes adam gazanjyny pikir eder.

Dowamy »

884 8
Köneler, 9 years ago


Belki ynsany...

salavmaleykum talyplar comun agzalary!(*_*)
Iman ynsany ynsan eder.
Belki ynsany soltan eder.
Shoň yaly bolsa ynsanyn asyl vezipesiiman ve duadyr.
hapa soz ynsany ejiz bir janavar hayvan eder!

Dowamy »

827 3
Köneler, 9 years ago


Dunyadaki ilkinji universitet...

salavmaleykum talyplar comun agzalary!
menin size kichirak soragym bar: dunyade ilkinji universitet nirede ve nachinji yylda achyldy?

Dowamy »

917 4
Köneler, 9 years ago