salam talyplar.sizden bir maslahatjagaz sorasam kömek edersiniz-le.men turkiyede yene in azyndan 7 yyl okamaly.men 1 kursy dynan wagtym klasdaş yoldaşlarym okuwyny dynya.bu bolsa şu wagtdan içimi gysydyrya.nadip bu wes-wesi yenip bolar,öz-özüne teselli etman haysy yoluny maslahat beryaniz?

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir