hormatly agzalar,bu saytda watanymyz hakda tankydy temalar köpürak yazylyar.eysem-de türkmenlere öwünmage zat yokmy? tabigy baylyklar bolsun,sport,tehnika,sungat,we başga temalarda.bu barada nesip bolsa köp zat yazmakçy.siz-de bilyanlerinizi yazayyn bu yere.

Köneler, samat tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir