salam millet.. şu yerde geçen yyl prikolmyrat diyyan agza meşhur bolupdyr, gaty köp blog açypdyr. mana şonun bloglary yarady, we kabir meselelerde gürrün etmekçi bolyaryn. onun maili bilyan yokdyr aranyzda? sagbolun. **** ondan başga hem "Göktanrylyk" barada gyzyklanyan bar bolsa, mail goyup bilersiniz.

Köneler, Ga1taman tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir