BRAZZERS -Studio barada bulary bilýärmisiňiz?!

Dünýä meşhur BRAZZERS studiýasy, adatça ýönekeý bir wideo şekilleri düşürmekden meşgurlyk gazanypdyr.

Studia 2005-nji ýylda Kanada-da, peýda bolup, häzirki wagtlarda ol ABŞ-nyň Los-Anjeles säherinde has meşgurluga eýe boldy.
Hat-da Russiýa Federasiýasyna hem ýetip geldi.
Emma 2017-njy ýyldan bäri bu studia bu ýurtda togtadyldy.
Bu studio Brazilýada hem öz täsirini ýöredýär.
Studio MATT KEEZER tarapyndan esaslandyrylýar.
Bu studiaň esasy maksady porno wideo şekilleri, suratlary bilen dünýäde, örän meşhur we köp girdeýji gazanýan kompaniýalaryň biridir.
Bu studiaň kompaniýasy bolup onda ýörite tejribeli, režissorlar, kompazitorlar, operatorlar, aktýorlar zähmet çekýärler.
Bu studiaň müňden gowrak aktýorlary bolup, iň köp girdeýji gazanýan aktýorlar hasaplanýar.
Olar bir wideo şekilli düşenleri üçin 20000 $ müň dollar gazanýarlar.
Aktýorlara bolsa, tejribesine görä, derejeler berilýär.
Parlak ýyldyz, At gazanan, Ýylyň iň gözel pornoçysy w.ş.m

Studiada aktýor bolmak üçin 1 ýylyň dowamynda synag hökmünde hasaba alýarlar.

Bu kompaniýanyň resmi saýty
www.brazzers.com

Täzelikler, TMCELL11 tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir