Beşiktaşda özümçe mugallım bolup işleyan. HTML ögreden bolyan. Kabir şeyle \"dikdüşdiler\" bar weli, janın yanıp köyyada. Sapakda mısal berdim we mısalda lennech ulandım. Bashga surat yokdı menem lennech ulandım. Son okuwçılar çıkmaka şu gün eden mısallarımı size email bilen iberjek, şonı öynüzde kontrol edersiniz diydim. Dikdüşdi okuwçylardan biri gelip mana şey diyy : \"Mana lennechli surati ibermande bashga surat yasap iberayin, men lenneje bolanok.\" Menem \"Hönk! bashga? chay payam isleyanmi?\" Antalyada shol ishleyan wagtlarimda bir dost oglanin bashina geleninem yazsam makul bolar. Yene gadagan bolan otelin plajina gidip yuzyar. Ol yerde plaja kelen turist gizlar bilen tanisyar. Olam men yalak afisant :) Gizlar bilen tanisanda men afisant diyip aytyar. Her tanisan gizina men afisant diyya weli, ol gizi shondan son gorup bilenok :D Yitip gidyar. Ahiri jani yanip, yalan sozlemani yuregine duwyar. Tazi giz bilen tanisanda, men su sagidaki 4 yildizli otelde yashayan. Ozum student. Ichim gisanson sizin plajiniza geldim. Ay, iyibilen pohini iyya. Gyzam ynanyar. Erteri gun 10-da dushushmashak edyarler. Ertesi bolya 10-da ishden chikip bilenok. Yalanchi bolup galyar sheydip. Agsham bolyar bu henizemem ishlap yor :) Bir giz rezerve edilen bir stola oturjak bolyar weli oglanam ona üns berman. Bu stol rezerve edilen siz muna geçsenizlan diyya. Gizam afisantın yüzüne gaharlı seredip: \"sizi biryerdena tanayan!\" diyya. Oglan başına galdıryar \"Hönk!\" Türken Türk mekdeplerine ilkinji girenlenlerden menem. Ol wagtlar taze gelen mugallımlar zatlar kan Türkmençe bilenokdılar. Bizem kan Türkçe bilemzok. Şol günlerin birinde, mugallım okuwçıları çagırıp gepleşip otır. Gepinin arasında Guwanjı ögmek üçin \"Guwançın huyu çok güzel (Guwanjın harakteri yaman govı)\" diyya. Birden okuwçılardan ses çıkıp başladı : \"Hocam men huyum nasıl ?(Mugallım men huyum nahili)\", \"Hocam men huyum nasıl ?\". Mugallım birzatların tersdigini bildi we \"Hönk\" diydi...

Köneler, guych tarapyndan 15 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir