Mars planetasy baradaGün ulgamynda 4-nji planeta Marsdyr.

Mars bilen Ÿer planetasynyñ aÿlanysh periody meñzeshdir.

Mars, Gün ulgamyndaky iñ kiçi planetalaryñ arasynda ikinji orunda durÿandyr.

100kg agramly adam Marsda dursa 38kg agramyny ÿitirÿär.


Planeta gün shöhlesiniñ bary-ÿogy 43%...

Dowamy »

877 0
Köneler, 2 years ago


Barmak

Meniñ pikirimçe erbet yagdaÿlar hakyky durmušdan alynÿar. Užos kinolarda käbir monstrlary görüp biz eÿÿäm onuñ ÿalandygyny bilyaris. A yanyñda šoña meñzeš zadyñ ayagy eli bolsa nähili bolardy.......

Birnäçe yyl mundan ozal bu gürrüñleri men ejemden ešidipdim. 60-njy ÿyllarda ejem fabrikada išleÿärdi. Hawa,šol döwürler nähili bolandyg...

Dowamy »

808 0
Köneler, 3 years ago


Dünyaniñ "Awadanjalary"

Hawa, dünyäden sheyle bir adamlar bar welin geñ galyañ!..
Käbir adamlar öz dashky keshbini tonnalap pul berip, bashkalardan üytgeshik boljak bolyarlar. Ine ashakdakylar bolsa dünÿäniñ "Awadanjalary".
1. Tom Leppard...öziniñ 99% bedenini tatiurovka bilen gurshadyar. 69 yashly Tom oz govy goryan hayvanyñ bedenine burenmek bilen ozüni ga...

Dowamy »

908 0
Köneler, 3 years ago


Gyzykly faktlar


1. Zenanlar erkeklere garanda maşyny yerine goymaga has ökdedirler
2. Siz öz doglan günüňizi 20million adam bilen paylaşyarsyňyz
3. 6-7 aylyk cagalar bir wagtda hem yudup hem-de dem alyp bilyarler. Uly yashly adamlar muny edip bilmeyarler
4. Adam gozuni yylda 10 million gezek gyrpyar.
5. Carlz Osbornyn 68 yyllap...

Dowamy »

1094 0
Köneler, 3 years ago


..


Dowamy »

689 0
Köneler, 3 years ago