Çaga eziz,edebi ondanam eziz.

ata-eneleriň käbiri çagasyna dil çykanda oňa biçak begenýär,diline buýsanyp,gödek,ýaramaz sözleri aýtdyryp lezzet alýar.netijede,heniz mana düşünmeýän çagada erbet endik döreýär.çaga ýaramaz sözleri adaty ýaly kabul edip,şol durşuna gaýtalaýar.
Kakasy ogluny göterip durşuna:
-hany,ejeňe sögüp görkez-diýip,çagasyny gižželeýär.körpejik...

Dowamy »

2680 27
Köneler, 10 years ago


Firuznama.

-akyldary näme ökündirip biler?
-işlerindäki näsazlyk.
-utanç nämeden ýüze çykýar?
-akyllylarda gorkudan,nadanlara - küteklikden.
-asyllylygyň köküne palta urýan zat näme?
-husytlyk.
-dünýäde iň gowy zat näme?
-mertebäňi peseltmeýän hoşgylawlyk, bähbit aramaýan geçirimlilik.
-betbagtlyga uçram...

Dowamy »

1318 42
Köneler, 10 years ago


Bayramynyz bilen!

talyp comyn agzalary salam! men sizin hemmanizi yetip gelyan garassyzlyk bayramy bilen gutlayan.

Dowamy »

1264 46
Köneler, 10 years ago


Ynam.

dostlar talyp comda su gune cenli durmusda gabat gelip biljek ahli meseleler barada tema acylypdyr.men hazirki acan temamam belki on yazylan temadyr.yone sonda-da men siz bilen beren sozunde ygrarly bolmaklyk barada pikir alysmak isleyan.siz garsy dalsiniz diyip umyt edyan.

Dowamy »

2905 135
Köneler, 10 years ago


Gabanjanlyk we soygi.

talyplar gelin hemmamiz su yere gabanjanlyk baradaky pikirimizi yazalyn.men sizin hatlarynyza sabyrsyzyk bilen garasyan.

Dowamy »

1945 62
Köneler, 10 years ago


Sahsy pikir

yer togalagynyn oz okunyn dasynda aylanyp dursy yaly,durmus hem oz akymyna aylanyp dur.adamyn dogulmagy,yasamagy,dunyaden otmegi hic kime tazelik dal.adamlaryn biri-biri bilen gatnasyklaryndaky yagsy-yaman hereketleri,jedelleri,garayyslary,duygulary,olaryn kop durluligi,gapma-garsylyklary,cykalgalary,cozgutleri...bularynam hic biri tazelik dal.edil...

Dowamy »

869 5
Köneler, 10 years ago


Tanyslyk

Salam!Men 26.03.1990y doglan,ozum Mary saherinin yasayjysy.Men orta bilimi Mary saherindaki 13-nji orta mekdepde aldym.Orta mekdepden son 1-nji Lisseyde okuwumy dowam etdirdim.Hazir bolsa men addelkadr bolup isleyarin.Men dogrymy aytasam internete birinji gezek girip goryarin.

Dowamy »

3074 127
Köneler, 10 years ago