salma agzalar:men bir soragy bar,turkmenistanyň uniwesitileri nähili olara özge ülkelerder okamak üçin gelarler mi?irioglan siziň jogaplarynyza garaşyar,minnetdar

Köneler, irioglan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir