salam agzalar siz eyran içindäki turkmen şähirleri tanayaňyz my? men olaryň näçe sanagyny aydayyn 1.kümmet 2.kümüş depe 3.bender türkmen 4.ag gala 5.marow depe 6.kelala 7.jergelan 8.simin şähir(omçoly,gargy,kötük) we...... bu şähirleriň içinde iň şöhretly kümmet dir

Köneler, irioglan tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir