Salam hormatly Talyplar! Turkmenistanda Awaza turistik şaher açyldy. hazirlikche otellerin beyleki desgalaryn birinji tapgyry tabshyrylypdyr. Bu yere beyleki dashary yurt ministrler hem gelipdir. Mysal uchin turkiyanin medeniyet ministri Ertugrul Gunay Berdimuhamedow bilen duşuşypdyr. Şaheri Türkler guryarlar. Şaherin açylşyna Dunyanin belli aydymçylary hem gelipdir "Russiýanyň, Ukrainanyň, Türkiýäniň we Özbegistanyň tanymal aýdymçylary—rus estradasynyň meşhur wekili Filipp Kirkorowyň, haýran galdyryjy Zaranyň, meşhur Feruza Jumanyýazowanyň we Ozodbek Nazarbekowyň, Anna Loragyň we Hadisa Açykgözüň çykyşlary tomaşaçylar üçin ajaýyp sowgada öwrüldi. Daşary ýurtly ýyldyzlar türkmen aýdymlaryny ýerine ýetirip, tomaşaçylarda ýakymly täsir döretdiler."www.turkmenistan.gov.tm diymek bu dunya derejesinde diysen wajyp bir yagday dabara diyip pikir etyan.men aydymçylardan 1.Hadise Açykgoz(Hadise-Turkiye) 2.Flipp Krikorow (Rusya) 3.Feruza Jumaniyazowa (Ozbekistan) Bular belli aydymçylar başga bir naçe aydymçy bu açylyş dabarasyna gatnaşypdyr. Dykgatynyza hodurleyarin!!! Lider

Köneler, Lider tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir