öýlenjek oglan-gyzlar üçin gowy mysal

Peygamber Efendimiz’in kızı Hz. Fatıma annemizin çeyizini merak ediyor musunuz? Hz. Fatıma’nın, Hz. Ali ile evlendiğinde ömür boyu kullanacağı ev eşyaları arasında neler vardı? Bu çeyiz, bize önemli mesajlar veriyor.

O, Efendimiz’in soyunu devam ettiren gül neslinin anasıdır. O, "neslinden gelecek olanların cehennem azabından fersah...

Dowamy »

1317 4
Köneler, 11 years ago


Brain storm(Beyin tupany)

salam gadyrdan agzalar!

barde, esasanam gecen yil okuwda kursda$lar bn uy$ip okayan ugrumuzdan bir temani saylap, $onuň ustunde her hili senaryo düzyadik we cozgut gozleyadik. mysal ucin yurduň iň uli bankrot bolsa name bolar,halkyň-hokumetiň reaksiyasy,netijeleri,cozgutler w$m.
bu hem gyzykly hemem taze taze pikirleri orta cy...

Dowamy »

1457 14
Köneler, 11 years ago


Yedigen,Gawun,Furzik agzalar

salam talyplar.com`un gadyrdan agzalary
sonky dowurler samsyjak temalar cykip ugradi.
$u yazgilariň maksafy meniň pikirimce milleti provoke etmek.
iň soňky acilan temada yazanlary agtaryp gordum welin a$akdaky maglumat cykdy.
agzanyň talyplar.com`a gelen wagty we nick`i

2009-06-14 Yedigen
...

Dowamy »

1300 23
Köneler, 11 years ago


Hoşlaşyk

salam talyp dostlar/uyalar!!!

bu site`e ilki girip ba$lan wagtlarimda gyzykly temalar barada gurruň gidyardi. herhili temada belli bir standarty gorap, acyk yureklilik bilen gurle$yadik we gozyetimimi giňeldyan temalarda pikir ali$yardik.yumorda, ylmy temalarda, sosial durmu$ bn baglany$ykly temalar yali birtopar temalarda gaty gowy...

Dowamy »

1142 25
Köneler, 11 years ago


Bir döwüm çörek bn begenmek, Villada ya$ap gynanmak...

sözüň gutarýan ýeri diyilyara.yokardaky suraty göremde $ol söz yadima düşdi. $u wagtky okayan yurdumdaky adamlaryň sosial durmu$lary,kanagatlandyryan çäkleri, life expectation`leri we $uňa meňze$ durmuşda yeterli yagday üçin limit`ler kella geldi.
Barde yilda iň azyndan 1-2 sapar da$ary yurda dync almaga gitme...

Dowamy »

1068 3
Köneler, 11 years ago


Krizisiň sebäp bolip biljegi uly öwrülişikler barada

salam oglanlar/gyzlar!!!

Bilşiňiz yali ekonomik krizisiň täsiri henizem dowam edyar we krizis başlany bäri dünyaniň köp yurtlarinda yüzmüňlerçe adam işini yitirdi. Işsizlik statistikalari köp yurtlarda enceme yildan bari rekord dereja bardy.
Bu temada krizisin sebabi dalde, netijesinde orta cykjak yagday barada pikir alyşsak....

Dowamy »

1612 25
Köneler, 11 years ago


Social studies or Science?

Salam oglanlar,gyzlar!!
Siziň pikiriniza görä gelejekde iň möhüm we peyda getiryan ugurlar haysi ugurlar bolar?

Gundogar yurtlarda injinerlik ugurlaryna has kop uns berilyar(umuman) we uniwersitetlere giri$ synagynda baly iň köp bolumlerin ba$ynda injinerlik bolumleri gelyar.

Yöne Ewropada welin tersi diylen ya...

Dowamy »

1025 4
Köneler, 11 years ago


UK`da postgarduate okamak

salam dostlar!!!

wagtym boldugyndan talyplar.com`daky tazeliklere göz aylayan.tuweleme turkmen talyplarymyzdan herhili,onat pikirler cykyar.

talyplar, $u mogzugy universiteti gutaranyndan son master degree ya da phd(doktorantura bolyamy ) okamak isleyan talyplar ucin acdym.

UK`de postgrad education barad...

Dowamy »

1982 22
Köneler, 11 years ago


$öhrata eye bolmak we sungat i$garlerinin soňy

Salam gadyrly talyplar!

Atabay Carguly`nyn aradan cykanlygy yazgyny okamda önrakdan bari pikir edip yoren bir temam barada yazayin diydim.
$ohrata eye bolmak, ba$galary tarapyndan alky$lanmak we köpculik tarapyndan tanalmak eye bolmagy köp adam göterip bilmeyar. Bu dunyanin hemme yerinde diyen yali $eylerak. Medyadan e$idip,ok...

Dowamy »

1057 2
Köneler, 11 years ago


%50 reduction on fees

salam oglanlar/gyzlar!!!

girmeyanime ep esli wagt boldy. okuwdan yana el degmedi girmage.
okayan universitetimde dün postgraduate(aspirant we research studentler) okuwcilar bn bolum mudiri yignak gecirdi. Orta Aziya yurtlarindan gelen okuwcilara 2009/2010 okuw yilindan bashlap %60 skidka etjekdiklerini aytdi we bu universiteti...

Dowamy »

1320 25
Köneler, 11 years ago