Gadyrly türkmen, indi birzat aljak bolsan ya da satjak bolsan guma bulaşyp yörmelidal :) ilkinji türkmen internet bazary açyldy. Hoş geldiniz! http://jygyllyk.com Gyşyk ýerini tapan bolsaňyz, ýa da teklibiňiz bar bolsa aýdybermeli.

Köneler, MuhaciR tarapyndan 11 years ago
    cicek2 11 years ago
  • gyv bu na bolush name bolyaray?
    tgala 11 years ago
  • saýty kimem açan bolsa gaty gowy edipdir.sagbolsun.ýöne mümkinçilige görä döwrebaplaşdyrylyp biliner.başlangyç üçin gaty gowy bolupdyr
Teswir ýazmak üçin Içeri gir