kim bilmeşek? suratlaryn nirinin suratydygyny we haysy şaher/yurt, binanyn ady, yaly maglumatlary we başga-da maglumat bilyan bolsanyz yazyn? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Köneler, Maxat tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir