Salam hormatly talyplar. Eger yslam diniñ taryhyny bilýän bar bolsa onda gaýrat edip meni gijeleri ýatmaga goýmaýan su soraglara jogap beriñ: 1. Gurhany kerimiñ asyl nusgasy barmy? Bar bolsa nirede saklanýar? (häzirki Gurhan 4 çaryýalaryñ özüçe ýazypdyr diýip esitdim) 2. 4 çaryýarlar (Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Aly) öz ajallary bilen ölýärlermi? Sebäbi men olar biri birine bahylçylyk edip biri birilerini öldürtýär diýip esitdim. Bilýän bolsañyz gaýrat edip jogabyny ýazaýyñ.

Köneler, RustamZAL tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir