Bagyşlañ, men bu foruma täze agza boldum. Özüm talyp, Aşgabatdan. Turgut Özal TTM-ni tamamladym. Türkmen talyplaryñ saýtynyñ bardygyna örän begendim. Ýöne meni gyzyklandyrýan zat şu saýty başda kim, näme üçin, haçan döretdikä diýen sorag. Jogabyñyza garaşýaryn.

Köneler, RustamZAL tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir