Türkmenistanda youtube gadagan edilipdir diyyaler welin şol dogrymyka?? ildeşler bu barada bilyan bolsanyz yazayyn şu yerik.

Köneler, sevecen2006 tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir