kor bir adam onunde sapkasyny ters owurip aybogdasyny gurap otyr we dilegcilik edyar. onundaki kardonda "men kor. hayyst, mana komek edin" diyip yazylgy. onunden gecip giden ayal kor adamy bir muddet seredip durdy. onundaki sapkanyn icinde bir-iki sany tenne bardy. yanyna baryp sapkasyna bir nace tenne oklap kardony aldy we arka yuzune bir zatlar yazyp gitdi. ayal oylanden son yene-de sol yerden gecip baryarka kor adamyn onundaki sapka gozi dusdi. sapkanyn icinde tennelerden basga-da kagyz pullar hem kopelipdi. gecip baryan kisini ayak seslerinden kardonyny alyp bir zatlar yazyp giden kisidigini tanan kor ony saklady we kardona name yazandygyny sorady. kardonda seyle sozler bardy: "bu gun baharyn taze bir guni, men bahary gorup bilemok" diyip yazylgy...uytgesik tar(metod), uytgesik netije. doredijilik elbetde yaradyjylygy gerekdirer. kellede emele gelen pikir is yuzune gecirileninden son bir many gazanar. dunya, dorediji emma welin yaradyjy bolmandygy ucin olup giden pikirlerden doly. mazarlar hem arkasynda hic zat galdyrman, arzuwlaryny hasyl etman giden adamlardan doly. durmusda hemmamizin arzuwlarymyz, isleglerimiz bardyr. dusunmegin we ynanmagyn guyjini hem bilmeyan yok bolsa gerek indi, emma yene-de adamlar oz isleglerini hakykata gecirip bilmezlikden igenyarler. hatta dusunjanin guyjine hem suphe edip baslayalar. isleg-arzuwlaryny hasyl etmekde durmusdaky adamlary toparlara ayyrsak seyle netije emele gelyar: 1. durmusyny dine islemek bilen geciryanler, bularyn islegi semal yaly gelip geciji bolyar. bir zada sudur berip biljek guycde bolmayan islegli adamlar. bu adamlaryn goterimi: 70% 2. isleglerini arzuwa owuryan adamlar. mydama sol bir zat barada islap arzuw edip yoryaler. bu adamlaryn goterimi: 10% 3. isleg-arzuwlaryny umyda owurip hasyl bolmagy mumkin diyip pikir edyan adamlar. bu adamlaryn goterimi: 8% 4. isleg-arzuwlarynyn umyt bilen hasyl boljakdygyna ynanyp garasyan adamlar. bu adamlaryn goterimi: 6% 5. isleg-arzuwlaryny, umytly ynamlaryny birikdirip hakykatda amala asjakdygyna kemsiz ynanyan adamlar. bu adamlaryn goterimi: 4% 6. ahyry in sonky bolsa, sonky iki adimi hem atyp amala asjakdygyna kemsiz ynanan arzuwlaryny hasyl etmek ucin plan guryan we amal edip baslayan adamalar. bu adamlaryn goterimi: 2% durmusda guycli sahsyyetler we basarnykly liderler su topardan cykyalar. dusunjanin guyjini ulanmak diymek, bu guyc bilen maksatlarymyzy aydynladyp olary amala asyrmak diymekdir...diymek "mumkin dal" diyen sozun hem bir manysy galmayar. Christopher Reeve`in aydysy yaly, "duysler(arzuwlar) ilki amala asmagy mumkin dal yaly goruner, sonra hakykata owrulmegi kyn yaly goruner, sonra bolsa amala asmazlygy mumkin dal bolar" hakyky ozune ynam, ozumizin gadyrly we yeterlidigimizi bilip jogapkarli herekelerimiz bilen tejribeler gazanmagymyz netijesinde emele gelyar. gadyrly agzalar, sizin durmusda arzuwladygynyz maksatlarynyz barmy we sizin pikirnizce siz haysy topara degisli??

Köneler, agayunus tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir