ufolar(undefined flying object-uçyan tarelka) entegem belli bolmady, subut edilmedi, kabirinin pikirine göra kabir yurtlaryn yasan zatlary, kabirlerine göra hiç yok, kabirlerine göra bolsa hakykatdanam bar, şolardan bir pikirem:"bilyansiniz bilim adamlaru kosmosda black-hole(gara-deshikler) tapdylar, we pikirlerden biram şol tegelek gara deşikleri tegelek bolan ufolaryn ulanmagy", yone kosmos, gara-deşikler diysen tasin zatlar

Köneler, Maxat tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir