Khanture ozi kan sayta girmeya girsede seylebir mowzuklar acya yer tegelek diyip ony subut hem edya emma Nasa hem yerin togalakdygyny gowy subut edya. Yagny Khanture senin acan mowzuklaryna kan adama ynanmayar juda kan sebabini bilyanmi cunki 6 yasdan baslap cagalara owredeyarler sen bolsa 12 yasdan ululara(su saytda 12 yasdan pes adam yokdyr oydyan). Pikirlenip gor adam garrydykca oz bilenini etmekci bolyar. Onda name yaslykdan añymyza guylan,sindirilen zady senin yekeje ozin uytgedip bilyan diyip pikir edyanmi Nasa nace adam bolup işleyan bolsa senin goşunuñdada keminden şonca adam bolmagy gerek. Mysal ucin tekiz yerciler dunya boyunca 100 sany bardyr Nasada hemde beylekilerde ondan nace esse artykdyr. Senin aydyan zatlaryn kopisi taryhda bar zatlaryn tersi.men bilmeyan sebabi men gyzyklanamok sana tekiz yer hakda sorag bersek jogaplap subutlap dursyn emma senin 1 sagatlyk beryan bilimini mekdep mugallymlar 11 yylap aydyarlar sebabi solarada sol zatlar owredilen.mundan sonam ondan sonam şol zatlar owredilya. Muna bolsa nesilden-nesile gecyan alamat diysek bolya.
''Yeke atyñ çany çykmaz"-diyip ata babalarymyz boş yere aydylanokdyr.
Sen ilki ozine goşun topla keminden 500-700 sany son tekiz yer hakda aytsan ynanyarlar.
Bu mowzyk manysyzdyr bilemok yone kellame name gelse sony yazdym!
Wagtynyzy yitirip su mowzygy okanynyz ucin sag bolun'!!!!

Täzelikler, Paris tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir