Hormatly agzalar, aslynda taze mowzuk açjagam daldim welin gaty begenaydim-da. Yany MTC merkezi ofisi bilen habarlaşdym. Hakykatdanam aydylyan myş-myşlar çyn eken. Yagny onki abonent görnüşlerinin tölegleri iki esse arzanladylypdyr. Edil şonun yaly Profi 50-a derek 25, profi 30-a derek 15 edilipdir. Yagny şol telefon ulgamyndan peydalanmak üçin yene şol bir çykdayjy etmeli bolyar - hamala dollaryn döwlet kursy önküligine galan yaly.

Köneler, nesilaladasy tarapyndan 16 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir