Botinka aldyň Kaka, Kaka,
Rugsat bergin gutlamaga,

Duşman başy aşak bolsun,
Gara ýüzi toprak bolsun,

Toýlara geý, Öýlere geý,
Toýlara geý, Öýlere geý,

Reňki hem kömür ýaly,
Teý tarapam demir ýaly,

Saçyň reňkem agarmasyn,
Hiç ýeriňem agyrmasyn.

Taňrym Seni ýalkap dursun,
Müň beladan saklap dursun.

Ýolagçy.

Edebiýat, Umman tarapyndan 5 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir