Bir garga cynar agajyn ustunde agzy peynirli otyrmyshyn. Ashagyndan gecip baryan, aclygyndan yana surnugan tilki gargany gorup hasda aclygyndan ozuni yitiripdir. Tilki garga: - "gargajan sen nahili owadan sesin bar, sayranda-dagy bilbile anarda dur diydiryan" diyip gagyldadyp agzyndaky peyniri gacyrtjak bolupdyr. Garga kime diyyasem diymandir. Garatngy yalak bolup oturmyshyn. Tilki gargadan peyniri almagyn ebeteyni tatyp bilmandyr. Bu ahwalaty synlap duran garynja tilka garap:-"tilki dost sen nahili mekir bolsanam, akyldan nam-nyshan yok eken sende, yanky aydan basniyany bilmeyan barmy". Tilki:-"garynja dost ajymdan olup baryan, nadip almaly peyniri owredayda". Shondan son garynja garga garap:- "ey garga tazeliklerden habaryn barmy senin" diyip, yalan tazelikletden aydyp bashlapdyr:-"shu gun @Jeksparro agza talyplarda "ateistler" barada tema acmady" bu soze garga mizemedem. Garynja:-"gargajan eshitdinmi shu gun dync guni bolanson, @Wagt bn @Umman agza yarashypdyrlarda dag etege dync almaga, tunce cayyn hozurini gormage cykypdyrlar". Gargadan ses cykmady. Garynja:-"ey garynja habaryn barmy talyplardaky ateistler musulman bolupdyrlar" . Gargadan ses cykmandyr. Garynja:-"@Perhat Sabirovv diyen agza, hic-hacan, hic-bir gyzy aldamaryn diyip, ozune soz beripdir". Gargadan yene ses cykmandyr. Garynja:-"ey garga ertirden bashlap talyplar.coma agza bolup bolyarmysh". Garga:-"ay natdinay garynja dost" diyip uly sesi bn gagyldapdyr, agzyndaky peyniri gacyrypdyr we peynir tilkin nesibesi bolup ony aclykdan gutarypdyr.

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir