okuwy gutaryp, "Watan Goragy" atly hunar boyuncha, 2 yyl praktika gidenler, gitjekler, gidip gelenler armanda, gowmy yagdaylarnyz?
Taze terjime edilen anekdotlar.


- Yoldash esgerler, atyshynyz edil gozli kor yaly - diyp, komandir nedowolny gygyryar we awtomaty alyp, ozi nyshanadan atyp bashlayar. Yekeje okam nyshana degrip bilman:
- masgarachylyk, ynha sizin atyshynyz edil shular yaly, me Yoldash Kapitan, nahili atmalydygny gorkezin.


- Esger Amanow, siz komandir rotamyz samsyk diyip aytdynyzmy?
- Hich yok Yoldash Leytenant, men harby syry pash edemok...


- Yoldash Starshina, samsyk adamyny nahili gyzyklandyrp goymalydygny bilyanizmi?
- yok, ayt hany nahili?
- ertir aydaryn...


Ekizler medkomisiyadan gechyaler, birinjisi girya, chykanda beylekisi sorayar:
- yeri nahili?
- almadylar
- eey onda mana deregem sen girsene
Birnache minutdan chykyar we:
- seni aldylar...


yer togalak diyp starshina rotamyza bir aydayman, tekizleder...

Edebiýat, soho tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir