Ene saña yeke gezek berilýär.
Söy enäñi,söymegini dowam et.
Enäniñ gadryny bilmeýän bolsan
Enesini yitirenden sowal et.

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir