Men ayalymy soyyan. ol menden kan oykeleyar mana maslahat berin men name etmeli, ol gawanjan isdes ayalarymdan biri jan etsede sol gun oyumizde harasat gopya maslahat gerek. Men name etmeli????

Edebiýat, 12 tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir