Türkmenistana gitdim geldim howa ýaman sowuk ekeni. bir toýa gitmek niýetler etdi. şol toýdan size dikki şemkan degişmesini getirdim. bu wideo diňe talyplar.com da bar we diňe talyplar.com üçin :)

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir