salam ildeşler.. gazallar yada küşt-depdi tansynyn sözleri.. köp toylarda depilyar yada aydylyar.. Şolardan bilyanimi yazjak, sizdenem isleyan. Kabir toylarda gelinejeler, dayzalar şeyle bir gyzyşyar welin, bir-birine jogap hökmünde gazallar aydyalar. yagny özünden düzmek gaty ansat. yagdaya göra düzübermeli. we gaty gülkünç, hoşamay gazallar köp.. men başlayyn.. pyssymylla... Başlaylyn-a, Başlaylyn, Küşt-depmane başlaylyn, Gazal-a aydyp, tans edip, Göwünlerimizi-aaaa, hoşlaylyn.. :D (hoba hoba ha.... ey-wa ey-wa ha.. küşt depdi!!:D ) Urun-a pollar döwülsin... Agamjan onyn ussasy, Bizin-a aljak gelnimiz, Ahli-a ilin nusgasy.. (gaytalama: hoba hoba ha.... ey-wa ey-wa ha.. küşt depdi!! :D ) Dag başynda-ha üç geçi, Hanyya onyn erkeçi?! Söyen-a gyzyn almadyk, Erkek-a daldir urkaçy. yene gaytalama ... Gyzlarymyzy söyeylin, Nazlerini-a çekeylin, Sebap, yokdyr dünyade, Deni-a türkmen gyzlaryn.. Adymy aytsam sizlere, Etrekli diyerler bizlere, Uzak-a ömür, jan-saglyk, Arzuwa edyan sizlere.. .. galany sizdenn..

Köneler, Ga1taman tarapyndan 13 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir