Skripka: saz äleminde iň kyn gurallardan biri. 6 Bitaraplyk 2007, we toyota kärhanasy täze skripka çalýan robotyny görkezdi. Voilin Playing robot (skripka çalýan demir gutysy) atly robot skripka oýnap bilýär. galanynam wideodan görüp bilersiňiz. wideo mende de bolsun (video talyplar)

Köneler, MuhaciR tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir