Akdan ak garadan gara
Icsen halal iysen haram
Ayal adama olenden son3 gezek
erkek adama olenden son 1gezek.
Soragyn jogabyna bayraga yok.
Yone teswirinizi paylasyp bilersiniz.

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir