Tüweleme, üýtgeşme bar eken. Saýt köne durkundan üýtgäpdir. Gutly bolsun! Gowja ýazgylara garaşýas!

Köneler, messibet tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir