1/4 final oýunlary Germaniýa-Fransiýa 21:00 Braziliýa-Kolumbiýa 01:00 Dünýä Çempionatynyň 20-nji güni boljak oýunlar. Bu oýunlar 1/4 final oýunlary. Hany, nesip edenden bu oýunlarada öz çaklamalarymyzy goýup hakyky hasap bilen deňäp göreliň!

Köneler, messibet tarapyndan 6 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir