GERMANIÝA-PORTUGALIÝA EÝRAN-NIGERIÝA GANA-ABŞ 16-njy iýun güni dünýä çempionatynyň 5-nji gününiň oýunlary dowam eder. Aşgabat wagty bilen sagat 21:00-da Salwador şäheriniň "Fonte-Nowa" stadionynda Germaniýa bilen Portigaliýa duşuşar. Oýna Serbiýaly Milorad Mažiç eminlik eder. Şol gije 00:00-da Kuritiba şäheriniň "Arena Baýdaşa" stadionynda Eýran bilen Nigeriýa duşuşar. Ol oýna Ekwadordan Karlos Wera eminlik eder. Şol gije soňky oýun bolsa sagat 03:00-da Natal şäheriniň "Arena das Dunas" stadionynda Gana bilen ABŞ duşuşar. Bu oýna bolsa Şwesiýaly Ýunas Eriksson eminlik eder. Onda näme, çaklamalarymyzy goýubermeli!

Köneler, messibet tarapyndan 5 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir