Salam Talyplar.com sahypanyň agzalary we myhmanlary. Ynha-da kalendardan 2012-nji ýylyň iň soňky sahypasyny hem gopardyk. Bu gün 2013-nji ýylyň 1-nji ýanwary. Täze 2013-nji ýyl bilen hemmäňizi gutlaýan. Goý, 2013-nji ýyl türkmen sportsmenleri üçin düşümli ýyllaryň biri bolsun! Menem şu temamda 2012-nji ýyl boýunça dünýä sportynda bolup geçen wakalar hakda gysgaça agzap geçäýjek.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir