Geçen hepde goýan çaklamalarymyzyň jemini jemläli diýip bu temanam açdyk. Howwa, geçen hepde çempionlar ligasynda Zenit Milany 1-0 hasabynda utan bolsa, Ýuwentus hem Şahtýory şol bir hasap bilen 1-0 hasabynda ýeňmegi başardy. Zenidiň golyny Danni salan bolsa, Ýuwentusyň golyny Şahtýoryň oýunçysy Kuçerenko öz derwezesine salmagy başardy. Jemi, şu g.ne çenli gazanylan oçkolary aşakda ýerleşdirjek. Oňa çenli suratlyja tapmaçamyzy bilmäge synanşalyň! Şu sary köýnekçedäki futbolçy kim?

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir