Rapper agza bu turda dos-dogry bildi. Bu kubogam Rapper agza sowgat! Mancester Ý 2-1 Arsenal Wan Persi Anži 3-1 Terek Bussufa 8-nji turymyzam tamam boldy. 8-nji turymyzyň ilkinji oýnunda (Mançester Ý.-Arsenal) Rapper aga hasaby dos-dogry bildi. Dogry bilmegi bilenem gutlaýan we ýeneki ýaryşlarymyzda-da dogry bilmek nesip etsin. Beýleki agzalaňam şu güne çenli gazanan jemi oçkolaryny suratly tapmaçamyzdan soň ýerleşdirjek. Kim şu ýylgyryp duran.

Köneler, messibet tarapyndan 7 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir